Η γνώμη σας μας ενδιαφέρει


 

 

Προσοχή !!!!!

 

    Αυτή η σελίδα είναι για τους επισκέπτες - παρατηρητές μας.

Ας πούμε, για τους γονείς και κηδεμόνες σας , ή τους φίλους σας , που θα ήθελαν να μας ενθαρρύνουν, να σας μαλώσουν :)), να μας επιβραβεύσουν, ή να σας κάνουν παρατήρηση :)), για την εργασία μας αυτή. Προσέξτε παρακαλώ την εναλλαγή ανάμεσα στο α΄ και  β΄ πληθυντικό πρόσωπο. :))). Πάντως εμένα μου αρέσει πολύ αυτό. Περιμένουμε και τις γνώμες των "τρίτων".

 

.......